Alumni Space: The Road to Success

Je život v praveku vskutku tak málo dostupný a uchopiteľný? A čože  majú skameneliny a urýchľovače spoločné? Moderná paleobiológia je príkladom pokroku vedeckej integrácie, ktorá stiera hranice medzi vednými disciplínami umelo vytvorených človekom. Práve tejto zmene vďačíme za odhalenie mnohých záhad života, ktorý tu prekvital pred miliónmi rokov. Vitajte na ceste do praveku vo vysokom rozlíšení!

Video